Doç. Dr. NURULLAH ÖZDEMİR NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. NURULLAH ÖZDEMİR

T: (0282) 250 4719

M nozdemir@nku.edu.tr

W nozdemir.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Veteriner Fakültesi
Bölüm:Klinik Öncesi Bilimler
Ana Bilim Dalı:Farmakoloji ve Toksikoloji
Doktora
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1996-2003
Tez: Kimi uzun etkili (LA) veteriner tetrasiklin formülasyonlarının biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlilik yönünden incelenmesi (2003)
Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1989-1994
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Fransızca:Gelişmiş
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ / FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI
2018-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI
2014-2018
Uzman DİĞER(KURUMLAR,HASTANELER VB.)
KURUMLAR / GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
2007-2014
Arş. Gör. Dr. DİCLE ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI
2003-2007
Araş. Gör. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI
2000-2003
Araş. Gör. DİCLE ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI
1998-2000
İdari Görevler
Arş. Uy. Merkezi Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2019-
Fakülte Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2019-
Bölüm Başkan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
2016-2017
Dekan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2016-2017
Müdür Yardımcısı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2015-2018
NKÜ Şarköy Meslek Yüksek Okulu, Yönetim Kurulu Üyesi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
2015-2017
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ / GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
2014-2017
Fakülte Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ
2014-2017
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI
2014-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Teknik personel GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2007-2014
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı /
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ALKAN F., ARZU K., ÖZDEMİR N., Development and validation of confirmatory method for analysis of nitrofuran metabolites in milk, honey, poultry meat and fish by liquid chromatography-mass spectrometry, Macedonian Veterinary Review, vol. 39, pp. 15-22, 2016.
Özgün Makale Emerging Sources Citation Index
2. ÖZDEMİR N., Alkan F., Kotan A., Rapid Confirmatory Method for Analysis of Nitrofuran Metabolites in Egg by Liquid Chromatography-Mass Spectrometry., INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNICAL RESEARCH AND APPLICATIONS, vol. 4, pp. 31-37, 2016.
Özgün Makale Index Copernicus (IC)
3. ÖZDEMİR N., KAHRAMAN T., Rapid confirmatory analysis of avermectin residues in milk by liquid chromatography tandem mass spectrometry, Journal of Food and Drug Analysis, vol. 24, pp. 90-94, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
4. BADEMKIRAN S., ROMEDI C., GURBULAK K., BERAN Y., ÖZDEMİR N., Blocade of the b-adrenoceptors with carazolol improves fertility of artificial insemination in Awassi sheep., MEDYCYNA WETERYNARYJNA, vol. 63, pp. 298-300, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. ÖZDEMİR N., YILDIRIM M., Bioequivalence study of two long-acting oxytetracycline formulations in sheep., VETERINARY RESEARCH COMMUNICATIONS, vol. 30, pp. 929-934, 2006.
Özgün Makale SCI-Expanded
6. GÜNEY SARUHAN B., DAVUT O., YAKUP G., ÖZDEMİR N., Influence of ovariectomy and flutamide treatment on vaginal tissue and body weight., SAUDI MEDICAL JOURNAL, vol. 26, pp. 1897-1903, 2005.
Özgün Makale SCI-Expanded
7. GÜNEY SARUHAN B., ÖZDEMİR N., Effect of ovariectomy and of estrogen treatment on the adrenal gland and body weights in rats., SAUDI MEDICAL JOURNAL, vol. 26, pp. 1705-1709, 2005.
Özgün Makale SCI-Expanded
8. AYDIN H., ÖZDEMİR N., UZUNÖREN N., Investigation of the accumulation of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) in rat kidneys., FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL, vol. 153, pp. 53-57, 2005.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ALTUĞ N., ÖZDEMİR N., MUZ D., SEYİDOĞLU N., CAN M. F., ERDOĞAN S., MUZ M. N., Özbezek M. F., Veteriner Fakültesi ÖğrencilerininBazı Uygulama Dersleri ile İlgili Görüşleri: Anket Çalışması, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt 7, ss. 83-90, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN
2. ÖZDEMİR N., Neonikotinoid Pestisitler ve Arı Sağlığına Etkileri, Uludağ Arıclılık Dergisi, cilt 17, ss. 35-43, 2017.
Derleme Makale TR DİZİN
3. ÖZDEMİR N., Hayvansal Gıdalarda Kalıntı ile İlgili Yasal Düzenlemeler, Gıda Güvenliği Dergisi, cilt 8, ss. 64-66, 2015.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
4. ÖZDEMİR N., Veteriner Farmakovijilans, Aylık Hayvan Sağlığı Sektörü Dergisi, ss. 88-93, 2013.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
5. GÜNEY SARUHAN B., ÖZBAĞ D., ÖZDEMİR N., GÜMÜŞALAN Y., Comparative Effects of Ovariectomy and Flutamid on Body-Uterus Weight and Uterine Histology in the Ovariectomized Rat Model., İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt 13, ss. 221-226, 2006.
Özgün Makale Türkiye Atıf Dizini
6. ÖZDEMİR N., YILDIRIM M., İlaçlarda Biyoeşdeğerlilik ve Klinik Önemi, Sendrom Aylık Aktüel Tıp Dergisi, cilt 16, ss. 44-47, 2004.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÖZDEMİR N., YİPEL M., YARSAN E., Köpek ve Kedilerin Klinik Hekimliği, Bölüm: Klinik Toksikoloji, Yayın Yeri: Güneş Tıp, Editör: Altuğ Nuri (Prof. Dr.), 2019.
Kitap Tercümesi
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÖZDEMİR N., VURAL H., Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri, Bölüm: Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Kullanılan İlaçlar, Yayın Yeri: Dijital Akademi, Editör: HANDAN VURAL, 2018.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. YİPEL M., ÖZDEMİR N., Salvia officinalis L. Esansiyel Yağının Kimyasal İçeriğinin Taranması ve Veteriner Fitoterapi Yönünden Değerlendirilmesi., I.Uluslararası VI.Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (04.09.2019-07.09.2019).
Özet bildiri
2. YİPEL M., ÖZDEMİR N., Tıbbi BitkilerinEsansiyel Yağ ve Solvent Ekstraktlarının Kimyasal İçeriklerininTaranması ve Veteriner Fitoterapi Yönünden Karşılaştırılması:Foeniculum vulgare Mill. Örneği, I.Uluslararası VI. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (04.09.2019-07.09.2019).
Özet bildiri Erişim Linki
3. Bayır H., YİPEL M., ÖZDEMİR N., Obtaining Essential Oil of Ethnoveterinary Medicinal Plants Growing in The Thrace District by a Hydrodistillation Method and Screening of Chemical Composition: A sample – Origanum vulgare L., 21st International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress (17.04.2019-19.04.2019).
Özet bildiri
4. ÖZDEMİR N., MUZ M. N., Balda Çoklu Pestisit Kalıntısı İçin LC-MS/MS Doğrulama Metodu Geliştirilmesi., 6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çambalı Kongresi (15.10.2018-19.10.2018).
Tam metin bildiri
5. Topyıldız M. ., Sevin S. ., Sorucu A. ., Özdemir N. ., Yarsan E., Content Analysis of Propolis Collected from Ankara, 6. ULUSLARARASI MUĞLA ARICILIK VE ÇAM BALI KONGRESİ (15.10.2018-19.10.2018).
Poster
6. MUZ M. N., ÖZDEMİR N., MUZ D., İyi Arıcılık Uygulamaları (Good Beekeeping Practices – GBP) Tatbik Edilen Bir Arılıkta, Tütsü Formunda Ruhsatlı, Aynı Ticari Etikete Sahip, Amitraz Preparatının, İyi Üretim Uygulamaları (Good Manifacturing Practices – GMP) Sertifika Öncesi ve Sonrasındaki Antiparaziter (Varroa destructor) Etkinliğinin Değerlendirilmesi., 6. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çambalı Kongresi (15.10.2018-19.10.2018).
Tam metin bildiri
7. Jorge R. G., Antonella C., Magali C., Marie Pierre C., MUZ D., MUZ M. N., ÖZDEMİR N., Marie Pierre R., Maja Ivana S. S., Giovanni F., Monitoring of ”Precilinic indicators” as innovative good beekeeping practice in modern apiculture, 14th COLOSS Conference (16.09.2018-17.09.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
8. MUZ M. N., ÖZDEMİR N., Mutinelli F., A method of detection of nosema sp. spores in beeswax., 45.Apimondia Congress (29.10.2017-04.10.2017).
Özet bildiri
9. Rivera Gomis J., Cersini A., Chabert M., Chauzat M. P., Eggenhoeffner R., ERAT S., Gregorc a., Walter H., Higes M., Sebastianini R. J., Lietaer C., McCabe P., Moosbeckhofer R., MUZ D., MUZ M. N., ÖZDEMİR N., Pietropaoli M., Ravarotto L., Ribarits A., Riviere M. P., Skerl M. I. S., Formato G., BPRACTICES project: New indicators and on-farm practices to improve honeybee health in the Aethina tumida, 45. Apimondia Dünya Arıcılık Kongresi (29.09.2017-04.10.2017).
Özet bildiri
10. MUZ M. N., ÖZDEMİR N., MUZ D., gomis rivera g., cersini a., chabert m., chauzat m. p., eggenhoeffner r., gregorc a., haefeker w., higes m., sebastianini r. j., lietaer c., mccabe p., moosbeckhofer r., pietropaoli m., ravarotto l., ribarits a., riviere m. p., skerl m. i. s., formato g., Preclinic indicators at the apiary level to prevent honeybee diseases., 45th Apimondia International Apicultural Congress (29.09.2017-04.10.2017).
Özet bildiri
11. MUZ M. N., ÖZDEMİR N., MUZ D., New Antiparasitic Natural Drug Trails Agains to Varroa Destructor, 8th Balkan Animal Science Conference Balnimalcon (06.09.2017-08.09.2017).
Özet bildiri
12. ÖZBEZEK M. F., ALTUĞ N., ÖZDEMİR N., MUZ D., SEYİDOĞLU N., CAN M. F., ERDOĞAN S., MUZ M. N., The Views About Some Practice Courses of Veterinary Faculty Student’xxs: A Survey Study, 19th International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress (02.05.2017-04.05.2017).
Özet bildiri
13. MUZ M. N., ÖZDEMİR N., MUZ D., Ada Ş., Altınordu E., Saygılı C., Antimikrobiyal İzleme ve İlaç Uygunluk Araştırmalarına Uygun, Bazı Patojenler Ve Kalıntılardan Ari, Bal Arısı (Apis mellifera) Kolonilerinin Geliştirilmesi, 5th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress (01.11.2016-05.11.2016).
Poster
14. ÖZDEMİR N., MUZ M. N., INVESTIGATION of NEONICOTINOID PESTICIDE RESIDUES in HONEY SAMPLES COLLECTED FROM AROUND TEKIRDAG PROVINCE, 5th INTERNATIONAL MUGLA BEEKEEPING & PINE HONEY CONGRESS (01.11.2016-05.11.2016).
Poster
15. ALKAN F., KOTAN A., ÖZDEMİR N., Çakır E. O., Rapid Confirmatory Method for Analysis of Nitrofuran Metabolites in Egg by Liquid Chromatography Mass Spectrometry, 32nd. World Veterinary Congress (13.09.2015-17.09.2015).
Tam metin bildiri
16. ÖZDEMİR N., ALKAN F., ARZU K., Development and Validation of Confirmatory Method for Analysis of Nitrofuran Metabolites in Milk, Honey, Poultry Meat and Fish by Liquid Chromatography-Mass Spectrometry, 5. Gıda Güvenliği Kongresi (07.05.2015-08.05.2015).
Poster
17. ÖZDEMİR N., ALKAN F., ARZU K., YILDIRIM M., Rapid Confirmatory Analysis of Nitroimidazoles and their Metabolites in Milk, Poultry Meat and Fish by Liquid Chromatography-Mass Spectrometry, 5. Gıda Güvenliği Kongresi (07.05.2015-08.05.2015).
Poster
18. ÖZDEMİR N., MUZ M. N., EKİCİ M., Medical İmpact of Comb Foundation on Colony Health, 20. Apislavia ve 4. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi (05.11.2014-09.11.2014).
Sözlü Bildiri
19. GÜNEY SARUHAN B., DAVUT O., DEMİRANT S. A., YAKUP G., ÖZDEMİR N., The Effect of Flutamide Treatment on Vagina of Adult Female Rats, Proceedings of the VI International Symposium of Clinical Anatomy (08.10.2004-10.10.2004).
Poster
20. GÜNEY SARUHAN B., DAVUT O., DEMİRANT S. A., YAKUP G., ÖZDEMİR N., The Effect of Oestradiol on Vagina of Adrenal Glands of Albino Rats, Proceedings of the VI International Symposium of Clinical Anatomy (08.10.2004-10.10.2004).
Poster
21. GÜNEY SARUHAN B., DAVUT O., DEMİRANT S. A., YAKUP G., ÖZDEMİR N., The Effect of Tamoxifen Administration on Uterus Tissue in Ovariectomized, Proceedings of the VI International Symposium of Clinical Anatomy (08.10.2004-10.10.2004).
Poster
22. GÜNEY SARUHAN B., DAVUT O., DEMİRANT S. A., YAKUP G., ÖZDEMİR N., The Effect of Tamoxifen Administration on Vaginal Epithelium in Ovariectomized Rats., Proceedings of the VI International Symposium of Clinical Anatomy (08.10.2004-10.10.2004).
Poster
23. GÜNEY SARUHAN B., DAVUT O., DEMİRANT S. A., YAKUP G., ÖZDEMİR N., The Investigation of Effects of Flutamide on the Uterus Tissues, Proceedings of the VI International Symposium of Clinical Anatomy (08.10.2004-10.10.2004).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ÖZDEMİR N., KAHRAMAN T., HPLC-MS/MS ile Sütte Avermektin Kalıntı Analizi için Hızlı Doğrulama Metodu, IV. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi (11.09.2013-14.09.2013).
Poster
Yayın Hakemlikleri
1. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
2. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Google Akademik
Ulusal Projeler
1. Köpek kanlarında esansiyel ve nonesansiyel iz element düzeylerinin biyokimyasal ve hematolojik parametreler üzerine etkisinin araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 23.10.2017-Devam Ediyor.
2. BPractises-Avrupa’xxda İyi Arıcılık Uygulamalarında Validasyon Sağlanması ve Ekonomik ÖneminTespit Edilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 09.02.2017-Devam Ediyor.
3. Sütçü ıneklerde Postpartum Dönemde Uygulanan eCG’nin Ovaryum Aktivitesine Etkisi., Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 02.02.2017-16.01.2019.
4. Veteriner Fakültesi Öğrenci Mesleki Eğitim ve Uygulama Laboratuarı Projesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 16.02.2016-30.09.2016.
5. Antimikrobiyal İzleme ve İlaç Etkinlik Araştırmalarına Uygun Bazı Patojenler ve Kalıntılardan Ari Bal Arısı Apis mellifera Kolonilerinin Geliştirilmesi, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 01.02.2016-12.12.2019.
6. Tekirdağ ili ve çevresinde toplanan bal örneklerinde neonikotinoid pestisit kalıntılarının araştırılması., Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 04.02.2015-29.03.2016.
7. Kimi Uzun Etkili (LA) Veteriner Tetrasiklin Formulasyonlarının Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlilik Yönünden İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.01.2001-14.05.2003.
Üyelikler
Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği, Üye, 2015-.
Türk Toksikoloji Derneği, Üye, 2005-.
Aldığı Sertifikalar
GLP Studies, Yer:State Veterinary and Food Institute,Slovak Republic/Bratislava,, 06.03.2008-07.03.2008.
Good Laboratuary Practice (GLP), Yer:Biopharm, Prahy, Czech Repuclic, 05.03.2008-05.03.2008.
Thermo Fisher Scientific Marka TSQ QUANTUM ACCESS MAX LC-MS-MS, Yer:Redoks Lab., 20.01.2014-21.01.2014.
Veteriner Sağlık Ürünleri Mevzuatı ve Uygulamada Etkileri, Yer:Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 09.04.2012-11.04.2012.
TAIEX “Expert Mission on Good Manufacturing Practise”, Yer:Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 28.11.2011-30.11.2011.
“Practices fort he Preservation, Packaging and Transportation of Meat and Meat Products., Yer:Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, 07.12.2010-07.12.2010.
İyi Laboratuar Uyulamaları (GLP)’nin Önemli Yönleri ve ISO 17025 ile Bağlantıları, Yer:Dr. Khalid Saeed (Norveç GLP Otoritesi Başkanı) Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, 09.07.2008-09.07.2008.
II. Gıdalarda Antibiyotik ve Mikotoksin Kalıntıları Semineri, Yer:İstanbul, 02.05.2008-02.05.2008.
TS EN ISO/IEC 17025:2005 İç Tetkik Eğitimi, Yer:Gıda Güvenliği ve Hijyen Akademisi, 18.01.2008-19.01.2008.
Akreditasyon ve ISO 17025 Standardı, Yer:Türk Akreditasyon Kurumu, 21.03.2007-21.03.2007.
Good Laboratuary Practice (GLP), Yer:Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, 05.02.2007-15.02.2007.
Deney Hayvanlarının Biyolojik Araştırmalarda Kullanımı, Yer:Dicle Üniversitesi, 27.09.2004-28.09.2004.
HPLC ve Kütle Spektrometre Tekniklerinin Gıda ve Çevre Alanlarında Uygulanması, Yer:LiKrom, Analitik Çözümler Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti. İstanbul, 18.06.2003-18.06.2003.